Psikoloji Tarihi ve Gelişimi

Psikoloji, insanlık tarihin milattan önceki çağlarına kadara uzanan bir geçmişse sahiptir. Günümüz çağları baktığımızda ise aksine psikoloji alanındaki çoğu gelişme, yaklaşık olarak 150 yıllık, yakın bir geçmişe sahiptir. Psikolojinin Tarihi ve Gelişimi temelleri antik dönem Yunan ve Pers filozoflarında bulunmaktadır. Felsefeden aşina olduğumuz Platon, Homeros vb. düşünürler yer almaktadır. Birçok yaklaşım ve çalışma alanı gelişmiş ve bu da psikolojinin eline, gerçek dünyada kullanılmak üzere birtakım anahtarlar vermiştir. Toplum değişirken, insanların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni uygulamalar da ortaya çıkmıştır.


Psikoloji antik dönemlere kadar tarihinin uzanmasının bir diğer sebeplerinden birisi ise kökeninin felsefeye dayanmasından kaynaklıdır. Günümüze yakın tarihe kadar psikoloji bilimi geçmişte felsefenin içerisinde yer alıyordu. Bu uzun bir süreç devam ettikten sonrada günümüz yakın tarihlerde bilimsel alanda kendini göstermeye başladı.
Bilimin küçük yavrusu olan psikoloji bilimi çağlar boyunca gelen insan davranışları ve analizleri eserleri bir araya getirerek kendi gelişimine katkı sağlamıştır. Şimdi günümüzde ise sadece birkaç ünlü isim haricinde aslında psikoloji tarihini çokta herkes tarafında iyi bilindiğini söyleyemeyiz. Çoğumuz olduğu gibi Freud, Jung, Adler, Nietzsche gibi kişileri hatırlıyor ve bunlardan ibaret olduğunu düşünüyoruz. Gelin bu yazımızda tarihe bir yolculuk yapalım ve psikoloji tarihi ve gelişimini birlikte öğrenelim.

psikoloji tarihi antik dönem

Antik Dönem Psikoloji Tarihi

Tarih M.Ö. 1550 Antik Mısır dönemi Ebers Papirüsü yazıldığı düşünülen içerisinde depresyon hakkında yazılar bulunan. Tarih bilinen ilk tıp kitaplarından birisidir. İsmini Antik Mısır uzmanı George Maurice Ebers’ten almıştır. İçerisinde bulunan depresyon ve demans hakkında yazılarında dolayı bilinen en eski psikoloji yazısı olarak bilinmektedir. İçerisinde genellikle kalp ve dolaşım sistemleri sağlığı üzerine yazılar yer almaktadır. İçerisinde yer alan bu konuların yanında Ebers Papirüsünde duygusal bozuklukların kalpten kaynaklı düşünülmektedir.


Tarih M.Ö. 470-370 Demokritos, akıl ve duygular yoluyla elde edilen bilgi arasında bir ayrım yapar. Günümüzde bilim dediğimiz kelimenin yapısını oluşturur. Çağlar boyunca bildiğimiz Hippokrates bilimsel tıp ilkesini orya çıkarmıştır. Günümüzde Hipokrat yemini olarak bildiğimiz konuda bir ortaya çıkmıştır.

Tarih M.Ö. 387 Platon, beyinin zihinsel süreçlerin mekânı olduğunu söyledi. Platon bu aşamada aslında günümüzdeki psikoloji biliminin anlam kazanmasına ve tanımını oluşturmasında bir ön hazırlık yapmış oldu.


Tarih M.Ö. 350 Aristoteles eseri De Anima’da ruh üzerine yazılar yazmıştır. Bu yazılarında zihne ilişkin tabula rasa kavramını oluşturdu. Tabula rasa anlamı boş levha veya boş tahta olarak tanımlanır. Aristoteles insan zihnin ve aklında böyle maddeleştiren bir kelime ile tanımlamıştır. Asırlar sonra John Locke, Aristo’dan etkilenerek bu kavramı tekrar oluşturmuştur.

Tarih M.Ö. 300-30 bizim topraklarımıza yakın olan Kıbrıslı Zeno Helenistik felsefi en önemli akımlarından biri olan stoacılık kavramını oluşturmuştur. Stoacılık kavramı için insanda mantık ve mutluk esas alınmaktadır. M.S. 5 yüzyıllarında stoaclık kavramını benimseyen Diogenes Laertios matnık üzerine şu sözler söylemiştir:


“Stoalılar mantık eğitiminin zorunlu olduğunu ileri sürerler. Çünkü mantık diğer tek tek erdemleri içine alan bir erdemdir. Mantık bilmeyen bir insan yanlış çıkarımlardan kaçınamaz. Mantık, bilge bir insana doğruyu yanlıştan ayırt etme özelliği kazandırır.’’

Günümüzde stoacılık BDT’nin esin kaynağı olmuştur. (BDT: bilişsel davranışsal terapi)

Milattan önceki dönemlerin yavaş yavaş son bulmasıyla Antik Yunan Filozoflarımız psikoloji bilimin ilk çağrışımlarını meydana getirmiş oldular. Bu dönemle birlikte milattan sonra ki psikoloji tarihine geçiş yapıyoruz.

Psikoloji Tarihi Oluşum Dönemleri

Tarih M.S. 705 psikoloji ve insan zihni üzerine, zihinsel hastalıkların daha çok tanımasıyla Bağdat şehrinde ilk hastane kuruldu. Bunu M.S. 800 yılında Kahire ve M.S. 1270 yılında Şam’da kurulan hastaneler takip eder.

Tarih M.S. 850 Ali bin Sehl Rabban el Tabari, zihinsel hastalıkları tedavi etmek için klinik psikiyatri fikrini geliştiren ilk düşünürlerden bir olmuştur.

Tarih M.S. 900 Ahmed bin Sehl el-Belhi, zihinsel hastalık ve onun fiziksel veya psikolojik nedenleri hakkında çıkarımlar yapıp yazı dökmüştür. Ebu Zeyd el-Belhî, diğer kitaplarında da akıl sağlığını ve akıl hastalığını genellikle ‘ruhani sağlık’ ile ilişkilendirmiş ve ilk kez bu eserinde gerek beden gerekse ‘ruh’ hastalıklarını konu almıştır. Ruhani ve psikolojik sağlığı tanımlamak için ‘el-Tıbb el-Ruhanî’ (yani “Ruhanı Tıp”) terimini, akıl sağlığı ile ilgilenen tıp kolu içinse içinse Tıbb el-Kalb terimini kullanmıştır. Ebu Zeyd el-Belhî ayrıca bilinen ilk bilişsel psikolog ve medikal psikolog, nevroz ile psikozu ayrıştıran ilk kişidir. Ayrıca, nevrotik hastalıkları sınıflandıran ve bu sınıflandırılmış hastalıkların her birinin tedavisi için farklı psikoterapi uygulaması yapan ve öneren bilinen ilk hekimdir.

Tarih M.S. 705 psikoloji ve insan zihni üzerine, zihinsel hastalıkların daha çok tanımasıyla Bağdat şehrinde ilk hastane kuruldu. Bunu M.S. 800 yılında Kahire ve M.S. 1270 yılında Şam’da kurulan hastaneler takip eder.

Tarih M.S. 850 Ali bin Sehl Rabban el Tabari, zihinsel hastalıkları tedavi etmek için klinik psikiyatri fikrini geliştiren ilk düşünürlerden bir olmuştur.

Tarih M.S. 900 Ahmed bin Sehl el-Belhi, zihinsel hastalık ve onun fiziksel veya psikolojik nedenleri hakkında çıkarımlar yapıp yazı dökmüştür. Ebu Zeyd el-Belhî, diğer kitaplarında da akıl sağlığını ve akıl hastalığını genellikle ‘ruhani sağlık’ ile ilişkilendirmiş ve ilk kez bu eserinde gerek beden gerekse ‘ruh’ hastalıklarını konu almıştır. Ruhani ve psikolojik sağlığı tanımlamak için ‘el-Tıbb el-Ruhanî’ (yani “Ruhanı Tıp”) terimini, akıl sağlığı ile ilgilenen tıp kolu içinse içinse Tıbb el-Kalb terimini kullanmıştır. Ebu Zeyd el-Belhî ayrıca bilinen ilk bilişsel psikolog ve medikal psikolog, nevroz ile psikozu ayrıştıran ilk kişidir. Ayrıca, nevrotik hastalıkları sınıflandıran ve bu sınıflandırılmış hastalıkların her birinin tedavisi için farklı psikoterapi uygulaması yapan ve öneren bilinen ilk hekimdir.

Tarih M.S. 1025 İbn-i Sina bu dönemde kendi göstermiş ve Tıp Külliyatı olan kitabında halüsinasyonlar, cinnet, uykusuzluk ve demans dahil, birçok zihni durumu anlatır. Demans günümüz literatüründe tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel isimdir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Militan sonraki ilk bin yılda erken dönem İslam Dünyasının Düşünürlerinin, hem psikoloji hem de tıp alanında etkili çalışmalar yapmış ve bu alanlara katkılar bulunmuştur. Bu dönem asırlarca İslam düşünürlerinin büyük katkılarıyla devam etmiş daha sonra bilginin akımı Avrupa yükseliş dönemleri olan tarafa kaymıştır.

Tarih 1590 yılında Rudolph Goclenius ilk kez psikoloji terimi ortaya çıkardı. Tarihi kaynaklar bu konu böyle bilinmekle birlikte yaptığım araştırmalara göre Goclenius ilk kez psikoloji terimini ortaya atanlardan değilmiş. Bu terim Marko Marulić tarafından en az 66 yıl önce ilk defa ortaya çıkırılmış.

Goclenius’un başlıca katkıları, psikoloji terimine yol açan yayınları da içeriyordu. 1586’da Marburg Üniversitesi’nde Goclenius’un başkanlık ettiği iki akademik tartışmada “psikoloji” kelimesi bir sıfat (“psychologicae”) olarak görünmektedir. Bunun birlikte eserlerinde yer alan Antolojisi Psychologia: hoc est, de hominis perfectione, animo, et in primis ortu hujus, başlığında “psikoloji” kelimesini içeren ilk kitaptır.

Goclenius psikoloji terimi yazılarında tanımlarken şu tanımlamalar anlatmıştır;
“Psikoloji: Yani insanın mükemmelliği, zihni ve özellikle de kökeni, çevrilen sayfada gösterilen zamanımızın belirli teolog ve filozoflarının yorumları ve tartışmaları ifade eder.” Burada psikoloji terimi hem bir araştırma konusunu (“insanın mükemmelliği, zihni ve özellikle kökeni”) hem de araştırmanın kendisini (“zamanımızın belirli teolog ve filozoflarının yorumları ve tartışmaları”) ifade eder.

Tarih 1620 yılında Francis Bacon tarafından, bilginin ve belleğin doğası da dâhil psikolojik konular üzerine yazılar kaleme almıştır. Bu konularını The Advancement of Learning kitabında yer vermiştir.

Tarih 1629-1633 yıllarında Rene Descartes kitabı Dünya Üzerine Denemeler psikoloji üzerine farklı kavramlar ortaya çıkarmıştır. Bu kavramlar zihin ile maddeyi karşı karşıya getiren düalist görüşü açıklamaktadır.

Tarih 1698 yılında John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı kitabında, insan zihnini doğuştan tabula rasa(boş levha) olarak tanımlamıştır. Önceden de değindiğimiz kimi bu kavram Locke, milattan önce antik yunan dönemindeki felsefeci Aristo’dan etkilenmiştir. Locke kitabında yer alan genel konu, insan bilgisi ve anlayışının temeli ile ilgili bir eseridir olmasıdır.

Tarih 1808 yılında Franz Gall frenoloji üzerine yazılar yazmıştır. Frenoloji, bir kişinin kafatasının şeklinin ve başındaki yumruların yerinin o kişinin karakter özelliklerini açığa vurabileceği düşünülen bir araştırma alanıdır. Psikoloji tarihinde belki en ilginç araştırma konularından birisi olarak düşünmekteyim.

Bilgini ve bilimin akımı Avrupalı Filozoflarımızdan sonra artık psikoloji bilimsel olarak kurulduğu o 150 yıllık dönemlere yaklaştık. Önümüzdeki tarihler biçimsel bir disiplin olarak psikoloji tarihi yer almaya başlayacaktır.

psikoloji tarihi wundt

Psikoloji Biliminin Kuruluşu

Tarih 1879 yılında Alman bilim insanı Wilhelm Wundt psikoloji bilimini resmi olarak kurmuştur. Wundt, Almanya’nını Leipzig şehrinde psikolojik araştırma amaçlı bir laboratuvar kurar ve deneysel psikolojinindi başlangıcını yapmış olur. Böylelikle tarihte ilk defa bilimsel metotlarla psikoloji, felsefeden ayrılır ve bilim haline gelir.

Web sitemizde yer alan ”Psikoloji Nedir?” yazısını okumak için tıklayınız.


Modern psikolojinin kurucularından yer alan Wundt, sistematik iç gözlem yoluyla insan bilincinin araştırmakla ilgileniyordu. Psikolojinin şuan ki deneysel gözlemciliğini oluşturmuş, meslektaşlarının fiziksel uyarımlara karşılık kendi duyusal deneyimlerini rapor etmeleri için yeni yöntemler ve eğitimler vermiştir.

Wundt aynı zamanda psikolojinin babası şeklinde bir unvana sahiptir. Psikoloji biliminin kurucu olarak anılmasından dolayı kendisine böyle bir güzel unvan verilmiştir. Wundt özellikle “KBY” olarak bilinen “konfüzyonel beden algısı” isimli konuda yaptığı çalışmaları ile kendisinden söz ettirmiştir. Şu an bu çalışmaların psikolojik alanda geçerliliği bulunmamaktadır.

Tarih 1880’li yılların ortası Wilhelm Wundt, endüstriyel(örgütsel) psikolojinin tohumlarını eken Hugo Münsterberg ve James McKeen Cattell’e hocalık yapıyor.

Tarih 1889 yılında Uluslararası Psikolojik Bilimler Birliği (IUPsyS), Paris’teki Birinci Uluslararası Psikoloji Kongresi sırasında kuruldu. 82 ülke üyesi ve 20 bağlı kuruluşla IUPsyS, dünya çapında bir milyondan fazla psikoloğu temsil etmektedir. Bu haliyle, psikoloji için bir bilim ve meslek olarak tüm genişliği içinde hareket etmektedir.

Tarih 1896 yılında Psikoloji bilimindeki Klinik Psikoloji alanı ilk defa başlar. Pennsylvania Üniversitesinde ilk psikoloji kliniği ile birlikte bu gerçekleşmiş olur. Pennsylvania Üniversitesi günümüzde de eğitim hayatına devam etmekte ve dünyanın en iyi 3. Psikoloji eğitimini vermektedir.

Psikanalitik

Tarih 1900 yılında Sigmund Freud ‘’Rüyaların Yorumu’’ adlı kitabında psikanaliz teorisini ilk olarak ortaya çıkarmıştır.

Tarih 1909 yılından sonra Gelişim psikolojisi Freud’un çocukluk deneyimlerinin önemine yaptığı vurguya dayanarak ortaya çıkmıştır.

Tarih 1913 yılında Carl Gustav Jung meslektaşı Freud’dan ayrılır ve bilinçdışı zihne dair kendi teorilerini geliştirir.

Davranışsal Psikoloji

Tarih 1913 yılında John B. Watson davranışçılığın ilkelerini özetleyen ‘’Davranışçıların Gözünden Psikoloji’’ adlı kitabını yayınlar. John Broadus Watson olarak bilinene Amerikalı psikolog, psikolojide davranışçılık ekolüne yaptığı katkılarla tanınan birisi olmuştur. Aynı zamanda da Davranışçılık ekolünün kurucusudur.

Tarih 1916 yılında Lewis Terman psikolojiyi yasal süreçlere uygulayarak Adli Psikolojinin başlangıcının haberi geleceğe vermiş oldu Terman, 20. yüzyılın başlarında eğitim psikolojisinde bir öncü olarak kaydedilmiştir. En çok Stanford-Binet Zeka Ölçeklerinin revizyonu ve Genius’un Genetik Çalışmaları adı verilen yüksek IQ’lu çocuklar üzerinde uzmanlaşmak üzerine çalışmayı başlatmasıyla tanınır. Ayrıca Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) başkanı olarak görev yapmıştır.

Tarih 1920 yılında Jean Piaget ‘’Çocukluğun Gözüyle Dünya’’ adlı kitabını yayımlayarak çocuklarda bilişsel araştırmaları başlatmıştır. 1934’te “yalnızca eğitim, toplumlarımızı olası bir çöküşten kurtarabilir” diyen Piaget çocukların eğitimine büyük önem veriyordu. Böylelikle Jean Piaget, çocuk gelişimi alanında yaptığı çalışmalarla bilinmiştir.

Tarih 1920 yılları civarında Dr. Carl Diem, Berlin’de bir spor psikolojisi laboratuvarı kurmuştur.

Tarih 1920 yılları civarında farklı bir konuda da Davranışsal Psikolog olan John B. Watson, reklam endüstrisinde çalışmaya başlar ve tüketici psikolojisinin disiplinini geliştirir.

Tarih 1920 yıllından sonra Zeka ölçümlerinde psikometrik testlerin kullanılması, bireysel farklılıklar psikolojisinin başlangıcı olmuştur.

Tarih 1930 yıllında Sosyal Psikolog Marie Jahoda, topluluk psikolojisine ilişkin ilk çalışmalarını yayınlamıştır. Marie Jahoda ayrıca, 1958’de, normal olarak kabul edilen insanların çoğunda bulunan özelliklerin bir listesini hazırladı. İdeal Ruh Sağlığı olarak bilinen bunlar şunlardı:

  • Etkili öz algılama
  • Gerçekçi benlik saygısı ve kabulü
  • Davranışın gönüllü kontrolü
  • Dünyanın gerçek algısı
  • İlişkileri sürdürmek ve şefkat göstermek
  • Kendi kendine yönlendirme ve üretkenlik

Biyolojik Psikoloji

Tarih 1935 yılında ve sonrasında Biyolojik psikoloji bir disiplin olarak ortaya çıkar.

Tarih 1935 yılında Kurt Koffka, ‘’Gestalt Psikolojisinin İlkeleri’’ adlı kitabını yayınlamıştır. Koffka, görsel algı , beyin hasarı , ses lokalizasyonu , gelişim psikolojisi ve deneysel psikoloji dahil birçok ilgi alanı vardı. Yanında çalıştığı Max Wertheimer ve Wolfgang Köhler, birlikte Gestalt psikolojisini geliştirmişlerdir. Koffka’nın araştırmasını detaylandıran iki önemli eseri vardır. Bunlar “The Growth of the Mind: An Introduction to Child Psychology” (1924) ve “The Principles of Gestalt Psychology” (1935) gibi çeşitli yayınlanmış eserleridir.

Tarih 1938 yılında İlk kez ECT(elektroşok tedavisi) uygulaması başladı. Elektrokonvülsif terapi olarakta bilinen bir ismidir. Elektroşok tedavisi akıl hastalıklarının tedavisinde uygulanabilen, beyinden elektrik akımı geçirilerek suni epilepsi nöbeti ortaya çıkarılmasına dayanan bir psikiyatri tedavi yöntemidir.

Tarih 1939 yılında II. Dünya Savaşında, operatörlere karmaşık makinelerin ve yüksek isabet oranlı silahların yapımında ve kullanımında yardımcı olmak üzere İFM(insan faktörü ve mühendislik) psikolojisi geliştirildi. İnsan faktörleri ve mühendislik psikologları, insanların makinelerle ve teknolojiyle nasıl etkileşime girdiğini inceler. Her gün kullandığımız ürünlerin, sistemlerin ve cihazların tasarımına rehberlik etmek için psikolojik bilimi kullanırlar. Genellikle performans ve güvenliğe odaklanırlar.

Nöropsikoloji

Tarih 1950 yılında Epilepsi üzerine yaptığı araştırmalarda, nörobilimci Wilder G. Penfield beyindeki kimyasal etkinlik ile psikolojik fenomenleri ilişkilendirdi. Penfield aynı zamanda sinirsel uyarılma konusundaki bilimsel katkıları olmuştur. Bununla birlikte halüsinasyonlar, illüzyonlar ve dejavu gibi çeşitli konularda açıklık getirmeye çalışmıştır. Penfield, insan ruhunun varlığının bilimsel bir temeli olup olmadığına dair düşünme de dahil olmak üzere, düşüncelerinin çoğunu zihinsel süreçlere adamıştır.

Tarih 1950 yılında İlk psikoaktif ilaçlar geliştirilir. Psikofarmakoloji, zihinsel hastalıkların bir tedavi yolu olarak ortaya çıkmıştır. Psikofarmakoloji, ilaçların duygu durumu, algılar, düşünce ve davranış üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ama araştırmalarımıza göre psikofarmakoloji terimi ilk kez olasılıkla 1920 yılında David Macht tarafından kullanılmıştır.

Tarih 1952 yılında Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı yayınlandı. İngilizce olarak The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kısaca DSM olarak anılmaktadır. Zihinsel hastalıklar için bir tanı ölçütü kitabıdır. Bu kitap Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association kısacası APA) tarafından yayımlanmıştır.

Günümüzde dünyanın her yerinde psikologların önemli bir tanı kitabı olarak kabul edilir. Günümüzde ise hala 18 Mayıs 2013 tarihide yayımlanan DSM-V sürümü kullanılmaktadır.

Tarih 1954 yılında Gordon Allport, politik psikolojinin bir özelliği olan sosyal önyargının aşamalarını tanımladı.

Hümanistlik

Tarih 1954 yılında Abraham Maslow, ‘’Motivasyon ve Kişilik’’ kitabını yayınlayarak, hümanizmi psikolojisini bilimsel alanda yerini kazandırmış oldu.

Bilişsel Psikoloji

Tarih 1956 yılında George A. Miller, ‘’Sihirli Sayı Yedi, Artı ya da Eksi İki’’ adlı kitabında bilişsel psikolojiyi değinmiştir. Ayrıca Miller bilişsel psikoloji kurucularından birisidir.

Tarih 1960 yıllarının başlarında Sistemik(aile) terapi bir çalışma alanı olarak ortaya çıktı.

Tarih 1960 yıllarda Aaron T. Beck, bilişsel davranış terapisinin(BDT) öncülük etti. Beck ayrıca, Bilişsel Davranışçı Terapinin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Tarih 1960 yıllarında Topluluk psikolojisine duyulan ilgi, politik çalkantılara paralel olarak artmıştır.

Tarih 1965 yılında Amerika, Swampscott bölgesinde, ‘’Topluluk Ruh Sağlığı Alanındaki Psikologların Eğitimi’’ konferansı yapılır. Bu konferansa katılanlardan biriside James Kelly’idi. James Kelly, Topluluk Psikolojisinin kökeni olan NIMH sponsorluğundaki Swampscott Konferansı’nın bir katılımcısıydı. ABD’de Kelly, uzun ve örnek niteliğindeki kariyeri boyunca, Topluluk Psikolojisi alanındaki ekolojik bakış açısıyla uluslararası üne kavuşmuştur.

Tarih 1971 yılında Bir bilgisayarlı tomografi aleti, canlı bir beyni tarayarak ilk BT görüntülerini ortaya çıkardı.

Tarih 1976 yılında Richard Dawkings ‘’Gen Bencildir’’ kitabını yayımlayarak evrimsel psikolojiyi herkese tanıttı. Eserinde genlere dayanan evrim merkeze alınmış ve mem adında bir terim ortaya atılmıştır. Dawkings ayrıca, 1982 yılında kaleme aldığı The Extended Phenotype adlı eserde evrimsel biyolojiye katkıda bulunarak genlerdeki fenotip etkisine bağlı değişmelerin sadece organizmanın gövdesiyle sınırlı kalmadığını, diğer organizmayı ve çevreyi değiştirdiğini belirtmiştir.

Tarih 1980 yılında Sağlık psikolojisi mesleğin kabul edilmiş bir dalı haline geldi. Sağlık psikoloji aslında geçmiş tarihlerde ilk başlangıçları klinik psikoloji alanına kadar izlenebilse de, daha sonra bölünmüş ve ayrıştırılmıştır.

Tarih 1990 yılında Jerome Bruner, Anlam Edimleri: Zihin ve Kültür Üzerine Dört Ders adlı kitabı yayınlayarak felsefe, dilbilim ve antropoloji(kültürel psikoloji) ile psikoloji ilişkisi üzerine durmuştur.

Tarih 2000 yılında İnsan genomunun dizilişi, insan zihni ve bedeni üzerine yeni bir araştırma alanı açmıştır.

Tarih 2000 yılında Dünya Psikoloji Kongresi Stockholm’de toplandı. Diplomat Jan Eliasson, psikolojinin çatışmaların çözümünde nasıl yardımcı olabileceğini konusunda sempozyum gerçekleştirdiler.

Psikoloji Tarihi Günümüz

Günümüz yıllarında Modern psikolojiden, ileri psikoloji çağına doğru ilerleyen bir dönüm noktasına artık yavaş yavaş yaklaşmaktadır. Günümüze yakın ve ileride psikoloji tarihi ve gelişimini merakla bekliyoruz…


Toplam 3.500 yıllık psikoloji tarihi ve gelişimi takip ettik ve elimden geldiğince her noktasına değinmek istedim. Psikoloji bilim tarihinin yaklaşık olarak 150 yıllık bir tarihide bulunsa önceki felsefeci ve düşünürlerin katkılarıyla çok geniş bir tarih bize sunmaktadır. İnsan davranışlarını anlamak tarih boyunca aslında uğraşılan veya merak uyandırıcı konular arasına girmiştir. Burada değinmediğimiz daha fazla olay ve tarihler yer aldığını biliyor olsam da sizlere kendi kalemimden aktarabildiklerimi aktarmış oldum.


Bilim küçük yavrusu olan Psikoloji, kendi tarihi bizlere başlangıçtan beri insanların bu alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve günümüze kadar birbirinden farklı alanda açılımlar yaparak kendini giderek geliştirdiğini gördük. Günümüze yakında tarihte de bu alanda ileri teknolojilere dönük olarak Elon Musk gibi teknoloji devlerinin Neuralink gibi projeleri yer almaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek gelişmelerle belki de nöropsikoloji alanında bir gelişme sağlayabileceği görmek mümkündür.

Kaynakça ve İleri Okuma

Çeşitli kaynak sitelerden yararlanılmıştır.

Alıntı Şekli

Arketip Beyin Psikoloji Yayın Platformu APA kurallarını ve kılavuzunu esas almaktadır. Aşağıda bu yazı hakkında APA Kaynak gösterim şekli verilmiştir.

Özkurt, O.G. (2021, Şubat 5). Psikoloji Tarihi ve Gelişim. Erişim adresi: https://arketipbeyin.com/psikoloji-tarihi-ve-gelisimi/

Paragraf İçi Gösterim: (Özkurt, 2021)

Yasal Uyarı
Yayınlanan bu yazının tüm hakları Arketip Beyin Psikoloji Yayın Platformu’na (www.arketipbeyin.com) aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının tamamı özel izin alınmadan kullanılması intihal sebebidir. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Her türlü alıntı, (her müstakil yazı için) 200 kelime ile sınırlıdır. Alıntı yapılan metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
İçerik Bilgisi

Bu yazı Arketip Beyin Ekibi tarafından hazırlanmış ve düzenlenmiştir. Herhangi bir problem ve sorun hakkında İletişim Sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

Yayın Yılı: 2021

Yayın Koordinatörü: Osman Güneş Özkurt

Yazı Editörü: –

Kapak Görseli Tasarım: Osman Güneş Özkurt

Yazar: Osman Güneş Özkurt

Merhaba, Ben Güneş. Küçüklüğümden bu zamanlara kadar hep meraklı ve araştırmacı ruhum sayesinde bu günlerde gözlemlediğim ve deneyimlediğim konuları kaleme almakla meşgulüm. Sizlere yazılarımda bol bol bilgilenme ve aydınlanmalar diliyorum...

Bir Yorum

Yorum Yap

Web Site İçi Kaynakça

  1. Web Site İçi Kaynakça:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başlangıçta Her Şey Tozlarla Kaplıydı Baslangicta Her Sey Tozlarla Kapliydi 1

Başlangıçta Her Şey Tozlarla Kaplıydı

İnsan İlişkilerinde Bağımlılık kapak

İnsan İlişkilerinde Bağımlılık