Psikoloji ve Parapsikoloji

Psikoloji, davranış ve zihni inceleyen bir bilim dalıdır. Kelime anlamı olarak ruh bilimi olarak bilinse de aslında ruh inanan bir toplum değillerdir. Bu tamamen kişinin bireysel inancıdır. Bilim ve inanç mutlak iki ayrı yol olarak tutulmalıdır. Parapsikoloji ise çevremizde gerçekleşen veya bizde olan doğaüstü açıklanamayan bu kuramlara cevap bulmak için ortaya çıkmıştır.

Modern Parapsikolojinin babası olarak bilinen JB Rhine, parapsikolojinin bir bilim dalı haline gelmesine yardımcı olan çalışmalara başlamış; parapsikolojiye anormal psikolojinin bir dalı olarak görmüştür. Aslında baktığımızda Psikoloji bilimi günümüzde Parapsikoloji gibi bir kavramı kendi alt dalı olarak kabul etmese bile bu tamamen tartışılan bir görüş olmuştur. Aksine araştırmalarımızda biliyoruz ki Psikoloji bilimi daha yeni bilim dalıdır. 1876 yılında Almanya’da Leipzig Üniversitesi’nde kurduğu psikoloji laboratuvarı ile Wilhelm Wundt ilk ön ayağı olmuştur. Parapsikoloji alanında ilk kez 1889’da Alman psikolog Max Dessoir tarafından kullanılmıştır. Sadece aralarında 13 yıl farkla ardı ardına gelişmiştir.

Psikoloji bilimi zamanında felsefenin bir alt dalı olmuştur. Ama tarihi M.Ö dayanmaktadır. İlk olarak yaklaşık olarak m.ö. 1550 yıllarında Ebers Papirüsü depresyon hakkında bahsederek günümüzdeki psikoloji bilimini temeli atmıştır. Ama tarihte her zaman doğaüstü açıklayamadığımız olaylar yaşadık. Belki o zaman parapsikoloji gibi terim olmasada, heyecan verici, ürkütücü, olağanüstü ve inanılmaz gibi kavramlar insan hissediyordu.

Zihnimizin derinliklerine zorladığımızda M.Ö. yaşamış bir çok insan şuan sahip olduğunuz bilgilere sahip değildi. Mesela havada bir cismin veya canlının uçabilmesi(havadaki sürtünme kuvveti), su üzerinde yüzebilen eşya ve canlılar(suyun kaldırma kuvveti), uykuya dalıp rüya görmek vb. baktığınızda o dönemde bu insanlar için bu birkaç örnek bile hayret verici şeylerdi. İşte eğer o zamanlar bu bilimler olsaydı biz bunları parapsikoloji alanında inceleyecektik. Açıklayamadığımız birçok şeyi aslında bu alanda açıklamaya çalışıyoruz.

Biraz eleştiri olacaktır ama psikoloji bilimi adı lekelenmesin ve başarısız bir sonuç oluştuğunda kendisi anılmasın diye bu tarz belirsiz bir alan olan parapsikolojiyi kabul etmiyor. Bu durumda haklı olabilirler. Çünkü parapsikoloji alanında araştırma ve deneyler ihtimal ve mucizeler üzerinde ilerleyen deneyimlere yol açıyor. Bu da başarı oranını şimdilik düşürmektedir. Objektif olalım ve iki bu alan hakkında birbirini tamamlayıcı olduğunu unutmayalım.

Bu makale parapsikoloji ve psikoloji arasındaki örtüşmeyi araştırıyoruz. Örneğin kişilikle ilgili olarak psişik fenomenlerle ilgili psikolojik değişkenlerin ve ESP ve diğer fenomenleri anlamlandırmak için kullanılan psikolojik kavramların tartışmalarını içerir. İnsan deneyiminin çeşitliliği, klinik sorunlar ve fiziksel olmama fikri dahil olmak üzere, parapsikolojinin psikoloji üzerindeki etkileri de dikkate alınmaktadır.

(ESP Nedir? JB Rhine çalışmalarında bazı kişilerin bedensel duyuları kullanmadan dış dünyadan ya da diğer insanların zihinlerinden bilgi edinebileceklerini iddia etti. Bu olguya duyular-dışı algılama (D.D.A.) ya da duyular-dışı idrak (D.D.İ.) anlamında “extra sensory perception” – (İngilizce kısaltılmışı: ESP) adını verilmiştir.)

Psişik Fenomenler ve Psikolojik Yönleri

Psişik fenomenler, dinamik yönleri, kişilik ve bilişsel değişkenleri gösterir ve bunların normal psikolojik süreçlerin bir parçası olduklarını gösterir. İyi bir örnek verecek olursak; ilk psi araştırmacılarının farkına vardığı çeşitli psikolojik yollarla ifade edilen ESP’dir. SPR(Society for Psychical Research )’nin ilk büyük eseri olan Phantasms of the Living, telepatiyi halüsinasyonlar, rüyalar, izlenimler, fikirler, duygular, harekete geçme dürtüleri ve ağrı ve rahatsızlık gibi duyumlar yoluyla bilince iletilen mesajlar olarak tanımlar. 1886’da yayınlanmasını takip eden yıllarda konu Frederic Myers, GNM Tyrrell ve Louisa E Rhine tarafından tartışıldı.

Stevenson, bulaşıklarını yıkayan bir kadınla ilgili olarak şöyle bir vaka kaleme almıştır:

Tabağı düşürdüm, gözlerimi cennete çevirdim ve yüksek sesle dua ettim, ‘Aman Tanrım, onun öldürülmesine izin verme!’ Açıklanamayan bir nedenden dolayı Joicey’e [beş yaşındaki kızına] bir araba çarptığını o esnada önceden biliyordu.

Hızlı bir şekilde aradı ve çocuğun gerçekten de birkaç dakika önce bir kaza geçirdiğini, ancak zarar görmediğini doğruladı.

ESP mesajlarının, örneğin rüyalarda görüldüğü gibi, deneyimleyenler için kişisel önemi olan unsurlar ve sembolizm gibi dinamik yönleri olduğuna inanılıyor. Ehrenwald, Eisenbud ve Stevenson tarafından yapılan araştırmalar, bunların ESP dışı rüyalarda görülenlerle aynı sembolleri kullandıklarını ve diğer psikolojik süreçlerde yer alanlara benzer şekilde insan ihtiyaçları tarafından motive edildiğini gösteriyor.

Parapsikoloji Laboratuvar Çalışmaları

JB Rhine ve arkadaşları, psikolojik sorunlar ile hem ESP hem de psikokinezi (PK) arasındaki ilişkiyi araştırdılar. Bu çalışmayı özetleyen Rhine ve Pratt, psi’nin tamamen normal olduğunu, bir dereceye kadar bilinçli kullanım içerdiğini (ancak çok az kontrolle) ve motivasyondan etkilendiğini savundular. Psi’nin zihnin bilinçsiz bir işlevi olduğunu söylemişlerdir.

(Psi Nedir? Psişik araştırmalar, Psişik fenomenler anlamların eski kısaltılmasıdır.)

Psikoloji ve Parapsikoloji psikoloji ve parapsikoloji J.B. Rhine
J.B. Rhine ESP DENEYİ

Rhine ve Pratt’ın bilinçdışı ile ilişkilendirdiği özel bir fenomen olan, ESP testlerindeki bazı deneklerin şansın önemli ölçüde altında sonuçlar elde etme, yani ortalamadan daha düşük puanlama eğilimindedirler. “Psi-Kayıp” olarak adlandırılan bu özellik, bir hedef hakkında bilgi almaktan kaçınmak için ESP kullanan kişiler olarak görülüyor. Belki de deneysel yöntem sırasından görevinden sıkıldıkları veya başarılı olmak için motivasyon eksikliği yaşamaktadırlar. Çünkü Psi araştırmalarında denekler daha çok kanıtlanma amacı ile bir iç güdü oluşturulmaktadır. Bu da etrafında ona inanmayan insanların yani dış eleştirmelerin etkisinde maruz bırakıp motivasyonunu düşürmektedir.

ESP araştırmasında diğer bir ortak özellik, deneklerin amaçlanan hedef dışında bir şey hakkında paranormal olarak bilgi edinmesidir. Rhine ve Pratt ‘yer değiştirme’ olarak adlandırılan bir süreç. Bu bir spekülasyon meselesi olsada, bunun da psikolojik bir temeli olabilir. Parapsikologlar bugün büyük ölçüde Ren ve Pratt’ın görüşlerini yansıtıyor.

Birçok ESP deneyinde araştırılan bir değişken, ESP’ye olan inancın test puanları üzerindeki etkisidir. Psikolog Gertrude Schmeidler tarafından yürütülen klasik ESP tahmin çalışmaları, ESP’nin (‘koyun’ adını verdiği) gerçekliğine inanan deneklerin, inanmayanlardan (‘keçiler’) daha iyi sonuçlar elde ettiklerini göstermektedir. Dahası, keçiler bazen psi-kayıplar göstererek şansın tahmin edebileceğinin altında puan aldılar. 1947 ile 1993 yılları arasında bildirilen 73 çalışmanın meta-analitik incelemesi, etkinin gücü düşük olmasına rağmen koyunların keçilerden daha yüksek puan almasıyla birleşik sonucun oldukça anlamlı olduğunu buldu.

Genel olarak ESP’ye olan inancı sorulmak yerine, katılımcıya deneyde ESP olabileceği veya ESP gösterebileceği olasılığına inanıp inanmadığı sorulduğunda sonuçlar daha az nettir. Ancak o zaman bile, çalışmalar laboratuvardaki ESP’nin fenomenin varlığına olan inançlardan etkilendiğini öne sürüyor. Olumlu tutumların üretkenliğimizi ve başkalarıyla etkileşimlerimizi geliştirdiğini kabul edersek bu mantıklıdır. Daha sonraki bir analiz bu bulguyu desteklemektedir.

Diğer çalışmalar ESP ve içe dönüklük ve dışa dönüklük gibi kişilik değişkenlerine baktı. Birkaç araştırmacı, dışadönüklerin ESP testlerinde daha iyi performans gösterdiğini keşfetti ve ESP’nin yaratıcılıkla ilişkili olduğuna dair kanıtlar da oluşmaktadır.

Nöroloji laboratuvarda ESP ile ilişkili olarak araştırılmıştır ve görünüşe göre katılımcıların test edildiği bağlama bağlı olan belirsiz sonuçlar ortaya çıktı. Palmer tarafından yapılan bir analiz, katılımcıların bireysel olarak test edildiği 26 deneyden 20’sinin (% 77) nevrotiklik ölçümlerinde düşük puan alan katılımcılarla önemli sonuçlar gösterdiğini, yalnızca altı (% 23) deneyde ise nevrotiklik ve ESP sahiptir.

Zihinsel imgeleme ile ESP arasındaki ilişkinin doğası belirsizdir. Ancak Savunma Mekanizması Testi ile ölçülen algısal savunmalarda durum böyle değildir: Düşük savunmaya sahip kişiler, yüksek savunmaya sahip olanlara göre sürekli olarak daha iyi ESP sonuçları elde etmektedir.

ESP ve değiştirilmiş bilinç durumları (ASC) ile araştırmalar da yapılmıştır. Hipnotik telkinin ESP’ye uygun olduğu görülmektedir. Ancak Stanford ve Stein, hipnozun hala tanımlanması gereken birkaç değişkenden yalnızca biri olduğu bir model sundu. Bu alanın karmaşıklığı, son zamanlarda Parker tarafından ana hatlarıyla açıklanmıştır.

psikoloji ve parapsikoloji resim 1

Deneysel çalışmalar, ESP’nin gevşemiş durumlarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Laboratuvar rüyası çalışmaları ve ganzfeld deneyleri de ESP için kanıtlar göstermiştir. Bazıları, ganzfeld koşullarının ürettiği kısmi duyusal yoksunluğun ESP’yi desteklediğine inanıyor. Diğerleri, ASC’ler dışındaki faktörlerin de dahil olduğunu savunarak buna daha az ikna olmuşlardır. Bu, psikolojik değişkenlerle yapılan araştırmalarda genel olarak dikkate alınması gereken bir şeydir.

Aşağıda, “alıcı” nın uzak bir konumda bir “gönderen” tarafından görüntülenen görselleştirilmiş video sahnelerinin olduğu başarılı ganzfeld ESP performansını özetlemektedir:

”Alıcı rolündeki bir katılımcı… film klibinde gösterildiği gibi, yerel bir köye yapılan helikopter saldırısının tam anına, bir avlu sahnesine odaklanması ve ileri geri koşan askerler de dahil olmak üzere anlattı. En başarılı katılımcılardan biri… nadir bir filmde olaylar dizisinin gerçek zamanlı bir tanımını yaptı. Bu, bir ormandan koşan bir kadını tasvir ediyordu ve açıklama düştüğü durumu içeriyordu ve doğru bir şekilde yüzünü taşlı zemine çarptığını ekliyordu. Diğer kadınların tehdidi ve varlığı ve kadının kendisine saldıran kadınlara karşı kendini savunmak için çarpık bir sopa eline aldığı noktada bir bumerang nesnesinden bahsedilmesi de dahil olmak üzere pek çok doğru ve spesifik ayrıntı gerçek zamanlı olarak verebilmiştir.’’

Birkaç yazar, tekil değişkenlerin aksine birçok değişkene odaklanmanın önemini vurguladı. Bir örnek, Honorton’un meditasyon pratiğini, spontane psişik deneyimleri, deneylerde bir ESP katılımcısı olarak önceki deneyimleri ve Myers-Briggs Tip Göstergesi ile ilişkili kişilik faktörünü hesaba katan Ganzfeld’deki ESP keşfidir.

Psi dışı laboratuvar araştırması, çalışma katılımcıları belirli bir deneyciye göre farklı performans seviyeleri gösterdiğinde, bir “deneyci etkisi” nin kanıtını üretmiştir. Bu, deneycinin deneklerin performansını bazı sosyo-psikolojik yollardan engelleyebileceğini veya artırabileceğini göstermektedir. Psi deneyci etkileri fikri düşünüldüğünde durum karmaşıktır. Psi deneyci araştırması, çalışma katılımcıları belirli bir deneyciye göre farklı performans seviyeleri gösterdiğinde, bir “deneyci etkisi” nin kanıtını üretmiştir. Bu, deneycinin deneklerin bazı sosyo-psikolojik yollardan engelleyebileceğini veya artırabileceğini gösteriyor. Psi deneyci etkileri fikri düşünüldüğünde durum karmaşıktır.

Parapsikoloji Vaka Çalışmaları

Üniversite öğrencileri ve diğer gruplarla psişik deneyimler üzerine anket çalışmaları yapılmıştır. (Çoğu, bir sorunun cevabının ötesinde, deneyimler hakkında hiçbir takip sağlamadı, bu nedenle yanıtların söz konusu deneyim türüne (örneğin ESP) atıfta bulunup bulunmadığı veya kanıt sağlama anlamında doğru olup olmadığı kesin değildir.) Yaygın olarak bildirilen bir bulgu, ESP, OBE’ler, ölülerle iletişim ve auraları görme gibi deneyimlerin birbiriyle ilişkili olduğudur. Yani, herhangi bir şekilde evrensel olmasa da, bir tür deneyime sahip olan kişilerin başka türlerde de olma eğilimi vardır. Aynı şey psişik deneyimler ve berrak rüyalar arasındaki olumlu ilişkiler ve rüya hatırlama sıklığı için de söylenebilir.

Alvarado, Zingrone ve Myers, Austrin, Grisso ve Nickeson’un çalışmalarında görüldüğü gibi ESP deneyimleri ve bazen de görüntü ve auraları görme gibi diğer olayların fanteziye yatkınlıkla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Aynı şey diğer psikolojik yapılar için de söylenebilir: soğurma; sınır inceliği; duygular, samimiyet ve hayal kurma gibi deneyimlere açıklık; ayrışma; duygusal empati; hipnotik duyarlılık; sınır ötesi olma; ve zihnin bilinçsiz bölgelerinden gelen duyguları, görüntüleri, düşünceleri veya diğer psikolojik materyalleri deneyimlemeye yatkınlık göstermektedir. Dışa dönüklük, bir çalışmada, ön bilişsel deneyimlerin raporlarıyla ilişkiliydi, ancak ayrışma veya paranormal olana inanmayla ilgiliydi.

OBE’lerin, soğurma, çözülme, fantezi ve halüsinasyonlar gibi yukarıda bahsedilen psikolojik değişkenlerin birçoğuyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Bazı araştırmalar medyumluk psikolojisi, auraları görme ve önceki yaşamların hatıralarına sahip olma yönlerini de incelemiştir.

Medyumlar ve Psişiklerin Psikolojisi

Hélène Smith, Eusapia Palladino ve psişik Pascal Forthuny gibi medyumların erken gözlemlerinin yanı sıra, psi yetenekli kişilerin psikolojisine ilişkin çok az çalışma yapılmıştır. WHC Tenhaeff, bazılarının ESP’lerini kişisel ilgi meselelerine, bazen çocukluklarında odakladıklarını iddia ederek, medyumların yaşam öyküsü çalışması çağrısında bulundu. Tenhaeff ayrıca psişik gruplara psikolojik projektif testler (Rorschach ve TAT gibi) uyguladı. Bir konferans özetine göre:

Deneklerin bu testler temelinde gösterdikleri en karakteristik eğilim, dış dünyadan gelen her şeye karşı ‘duyarlılıkları’ idi. İrade ve eylem ara sıra ve dolayısıyla yetersiz bir şekilde ortaya çıktı. Ayrıca bu denekler, kendilerini çevredeki kişi ve nesnelerle özdeşleştirmeye ve birlik içinde hissetmeye çalıştılar… Ayrıca kişiliğin parçalanması da bu konuların özelliklerinden biriydi.

Aracı Caroline Chapman hakkında bir makalede Schmeidler, “aracın başarılarının normal ilgi alanlarına ve onun en etkili algılama tarzlarına karşılık geldiğini” bildirdi. Başka bir araç, Eileen J Garrett, Ira Progoff tarafından C.G. Jung’cu kavramlar açısından incelendi ve onun “ruh kontrollerinin” ortamın bilinçdışının yönlerini temsil ettiği ve olağan (aracı olmayan) yaşamının bir parçası olduğu sonucuna vardı.

Kendine özgü psişik ve medyumlar üzerine yapılan bir araştırma, kendi kendine yeterliliği, disiplinsizliği ve duygulara açıklığı gösteren eğilimler gösterdi. Üstün zekalı deneklerin psikodinamik yönleriyle ilgili başka ilginç çalışmalar da vardır ve benzer çalışmalar poltergeist varlıklar tarafında yapılmıştır.

(Poltergeist Nedir? Poltergeist, “gürültülü ruh” anlamına gelen Almanca bir kelimedir. Duvarlara vurma, görünmeyen eller tarafından fırlatılan nesneler, hareket ettirilen mobilyalar ve diğer olaylar gibi birçok etkiyi tanımlar. Bu tezahürlerin uzun zamandır ruhların yaramaz şakaları ya da daha korkutucu, şeytanların kötü niyetli çalışmaları olduğu düşünülüyordu.)

Parapsikoloji Teorik Tartışmalar

ESP’nin bilinçsizce işlendiği fikrinin uzun bir geçmişi vardır. Yukarıda bahsedildiği gibi Myers, telepatinin zihnin bilinçaltı bölgeleri tarafından ele alındığını ve bu fikir günümüz araştırmacılarının yazılarında farklı şekillerde görülebileceğini düşünüyordu, örneğin Rhine, Pratt ve Carpenter. Kart tahmin deneylerinin sonuçlarından şu ifade edilmiştir:

Psi’nin bilinçsiz olması, onunla ilgili birçok tuhaf şeyi açıklayacaktır. Bu ilginç etkilerden bazıları, parapsikoloji verilerindeki en ilginç özellikler arasındadır… Bazıları neredeyse psi’nin işareti olarak görülmeye başlanmıştır, böylece araştırmacı bunları haklı olarak geçerli kanıt olarak ele alabilir; örneğin, test birimindeki puanlama oranındaki önemli düşüş (çalışma, sütun, küme, sayfa vb.) veya deneğin belirli koşullar altında şans ortalamasının güvenilir bir şekilde altında puan alma eğilimi veya bazılarının denekler, belirli bir sembolü, şansın ortalamasından daha sık olarak, başka bir sembol adıyla adlandırarak ya da ara sıra hedefin yanına yerinden etme ve hedefi vurma ve bu eğik yanıt verme biçimini tutarlı bir şekilde tutma eğilimiyle özlüyorlar … psi süreç, iç gözlemin hatayı neyin yanlış yapıldığının farkındalığıyla ilişkilendirebileceği öğrenmenin temelini vermez…

Birinin kolayca görebileceği gibi, psi’nin bu bilinçsizliği, araştırılmasını son derece zorlaştırdı. Konuları daha iyi performans için eğitmeye yönelik birçok çabanın neden başarılı olmadığını açıklamaya yardımcı olacaktır.

Bu görüş diğer bulgularla uyumludur. Bunlardan biri, belirli deneyimlerin, OBE’lerle ESP gibi anketlerdeki diğer deneyimlerle ilişkilendirilme eğilimidir. Psişik deneyim raporları genellikle, disosiyatif deneyimler gibi bilinçdışı süreçlerle yakından ilişkili olduğu düşünülen psi dışı deneyimlerle ilişkilendirilir. Ayrıca araştırmalar, düşük savunmanın, muhtemelen bilinçdışıyla daha doğrudan bir iletişim yoluyla ESP’yi daha iyi işlememize izin verdiğini göstermektedir. Aynı şey, sınır ötesi olma ve sınır inceliği gibi bilişsel kavramlar için de söylenebilir.

Diğer araştırmacılar, iç bilişsel aktivitenin azaltılması, bilgi işleme kavramları (imge ve bellek gibi) gibi ESP’yi destekleyen diğer yönler hakkında spekülasyon yaptılar. ve ihtiyaçları ve eğilimleri içeren fikirler.

James Carpenter, First Sight adını verdiği bugüne kadarki en detaylı psikolojik modeli önerdi. Model, psi’nin sürekli ama bilinçsizce çalıştığını ve zihnimizin dünyayla ilk teması olduğunu varsayar: ilk bakış, tabiri caizse. Duyusal ve motor gibi bu tür psi süreçleri, bilinçsiz niyetlerle yönlendirilen ve hedefler, ihtiyaçlar ve eğilimlerin aracılık ettiği olağan bilişsel süreçlerimizin bir parçasıdır. Hafıza, yaratıcılık, bilinçli ve bilinçsiz algı gibi psikolojik kaynaklarla etkileşimde bulunur ve bunları kullanırlar. Öncelikle kasıtsız ancak potansiyel olarak erişilebilir deneyimler ve davranışlarla ifade edilirler. Tüm davranış ve deneyimin, biz farkında olmasak bile işlemin psi seviyesinde başladığı düşünülür. Süreç, özel bir yetenek olarak görülmüyor, daha çok insanın ve belki de tüm duyarlı yaratıkların temel bir yönü olarak görülüyor.

Dışadönüklük ve ESP arasındaki pozitif ilişki ile ilgili olarak, Eysenck bunun dışadönükler ve içedönükler arasındaki kortikal farklılıkların varlığını yansıtabileceğini öne sürdü. Onun görüşüne göre, yüksek kortikal aktivasyon (içe dönüklerde bulunur), düşük kortikal aktivitenin (dışa dönüklerde bulunur) aksine ESP’ye yardımcı olmaz. John Palmer’ın farklı bir teorik açıklaması, dışadönüklüğün deneysel katılımcılarda deneysel testler gibi durumlarda adaptasyonlarını kolaylaştıran daha iyi sosyal uyumla ilişkili olma olasılığına odaklanır.

Parapsikolojik literatür, çeşitli fenomenleri açıklamak için birçok başka teorik spekülasyon ve model sunar. Poltergeistleri ve hayaletleri açıklamak için çeşitli psikodinamik fikirleri içeren birkaç fikir sunulmuştur. Ayrıca, OBE’leri hesaba katmak için imgeleme, bellek ve diğer bilişsel süreçleri içeren uzun bir spekülasyon geçmişi vardır.

Parapsikoloji’nin Psikolojiye Katkıları

Psişik fenomenlerin son gelişmeler ne olursa olsun, bunlar aynı zamanda psikolojik fenomenlerdir. İnsan deneyimleri ve insan işleyişini oluşturan diğer psikolojik değişkenlerle ilişkili olmalarından ötürü bu cümleyi kuruyorum. Aşağıda, psi araştırmasının katkıda bulunduğu bazı psikoloji alanıyla ilgili konuları yer verdim.

Çeşitli İnsan Deneyimleri

Parapsikoloji, psikoloji için potansiyel genişlemeyi temsil eder çünkü ESP, görünmeyen şeyleri görme, OBE’ler ve auralar gibi ihmal edilmiş fenomenlerin özellikleri hakkında bilgi getirir. ABD ve Avrupa’daki anketler bu konuda yüksek onay oranları gösteriyor. 1991’de Haraldsson ve Houtkooper, ulusal nüfusu temsil eden örneklerle durugörü, telepati ve ölülerle temas hakkındaki sorulara verilen yanıtları şu şekilde özetlediler: Amerikalı örneklemin %61 veya daha fazla psişik deneyim bildirdi… Avrupalılar için bu rakam %46’idi. (Yüzdeler yorumlanabilir) belki de 145 milyon Amerikalı ve 100 milyondan fazla Batı Avrupalı’nın ankette tanımlanan üç tür psişik deneyimden en az birine sahip olduklarını düşünüyorlardı.

Diğer anketlerin sonuçları, özellikle genel popülasyonun rastgele seçilmiş örneklemlerini içerenler, psişik deneyimlerin nadir olmadığını göstermektedir. Üniversite öğrencileriyle yapılan anketler, genel nüfusu temsil etmemekle birlikte, birçok ESP raporu, görüntülemeler, auralar ve diğer deneyimleri de içerir. “Paranormal deneyimler genel popülasyonda o kadar yaygın ki … onları hesaba katmayan hiçbir normal psikoloji veya psikopatoloji teorisi kapsamlı olamaz”.

Bu fenomenlerin gerçek insidansı hakkında bilgi sahibi olmak, psikologların istatistiksel açıdan neyin normal olduğuna karar vermelerine yardımcı olabilir. Dahası, araştırmalar psişik deneyimlerin özellikleri hakkında çok şey öğretebilir, farklılıklar ve kalıplar gösterebilir. Bunun çoğu Irwin ve Watt tarafından özetlenmiştir ve özel örnekler, OBE’ler ve ön bilişsel deneyimler gibi modern fenomen çalışmalarında bulunabilir.

ABD’de bir ESP çalışması, tabloda görüldüğü gibi çeşitli şekillerde rapor edildiklerini buldu:

 • ESP Toplam Formları (N = 7119)
 • Düşler- 4599 %65
 • Sezgi- 1839 %26
 • Halüsinasyonlar- 681% 9

4.599 rüya, gerçekçi (% 68) ve gerçekçi olmayan (sembolik) (% 32) olmak üzere ikiye ayrıldı ve ortaya çıktıkları karmaşıklığı gösterdi. Diğer çalışmalardaki bazı deneyimler somatik, duygusal tepkiler gibi görünmektedir ve ayrıca yazma gibi motor otomatizm vakaları da vardır.

ESP deneyimleriyle ilgili olayların ciddiyetinde başka kalıplar da fark edilir, bunlardan en önemlisi ölümdür: İngiltere’deki vakalarda % 35 ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki vakalarda % 41 ölülerle iletişim kurduklarını iddia etmişlerdir.

Alvarado ve Zingrone tarafından yapılan bir çalışmada ortaya konduğu üzere OBE’ler, özellikle havada süzülen hisler (% 71), olağan çevrede kalma (% 69), fiziksel bedeni görme (% 65) ve çevreyi yukarıdan görme ( % 63). Daha az yaygın olan, vücut dışı konum ile fiziksel vücut arasındaki bilinç salınımlarına (% 1), vücut dışı konum ile fiziksel vücut arasında bir ışık ışını, kordon veya benzer bir bağlantı görülmesi (% 2 ), tıklama veya çatırtı sesleri duyma (% 3) ve uzaktan görülme veya algılanma (% 3).

Konvansiyonel Açıklamalar

Şüpheci psikologlar, psişik fenomenler için geleneksel açıklamalar hakkında spekülasyon yaptılar, ancak çok azı konuyu ayrıntılı olarak tartışmaktan, hatta deneysel araştırma yapmaktan geri durdular. Aksine, psişik fenomen öğrencileri, geleneksel açıklamaları değerlendirme ve geliştirme konusunda iyi bir geçmişe sahiptir. Dikkate değer bir erken örnek, Gurney, Myers ve Podmore tarafından ESP vakalarına ilişkin ifadelerin analizi. Tespit ettikleri sorunlardan bazıları şunlardı:

Gözlem hatası, kimlik hatasına neden olabilir … Daha önemli olan, bir hesabı düzenleyici, grafik veya şaşırtıcı yapma eğilimi nedeniyle anlatım hatalarıdır … Bellek hataları daha sinsidir. Tanık gerçeklere belirli bir spekülatif veya duygusal açıdan bakarsa, gerçekler hafızada bu görüşe uyum sağlamaya uygun olacak ve ayrıntılar, uyumlu etkiye yardımcı olacak şekilde tanıtılacak veya çıkarılacaktır. Herhangi bir özel önyargı dışında bile, sadece karanlık hale gelen şeyi kesinleştirme çabası, resmi yanlış ayrıntılarla doldurabilir veya alıkoyma yükünü hafifletme eğilimi, tüm olayı sahte bir huysuzluk ve form basitliği ile yatırabilir.

Tanıklık psikolojisine yapılan diğer kayda değer katkılar arasında Davey ve Besterman’ın medyumcu seanslar hakkındaki makaleleri ve kendiliğinden oluşan fenomenlerle ilgili tanıklık tartışmaları yer alır.

Psişik araştırmacılar ayrıca bilinçaltı detaylandırma ve yaratıcılığa dayalı medyumluk açıklamaları da ortaya atarlar. Flournoy’un bilinçaltının görünüşte karmaşık medyumcu iletişimler yarattığı ünlü Hélène Smith vakası buna bir örnektir. Yapay iletişimciler yaratmak için onun psikolojik kaynaklarını kullanma fikri, Joseph Maxwell ve René Sudre gibi psişik araştırmacılar ve ayrıca bilinçdışının yeteneklerinin bilinçli zihnin yeteneklerinden daha fazla çeşitlilik gösterdiğini savunan Charles Richet tarafından popüler hale getirildi.

Parapsikoloji bağlamında, özellikle Blackmore, Irwin ve Palmer tarafından, zihnin halüsinasyon deneyimleri üretme potansiyeline ilişkin ortodoks görüşe katkıda bulunan, OBE’lerin bazı etkili psikolojik açıklamaları geliştirilmiştir.

Bazı parapsikologlar, belirli fenomenlerin geleneksel açıklamalarına deneysel testler yoluyla meydan okudular; örneğin, zamanın geçişinin, ölüme yakın deneyimlerin süslenmesine yol açtığına veya ESP testlerinin mutlaka duyusal bulaşmaya muzdarip olduğuna dair kanıt bulmada başarısız oldular.

Parapsikologlar da sahtekarlığın ortaya çıkarılmasına aktif olarak katkıda bulundular. Örnekler arasında Eugène Osty’nin kontrolden kaçan bir ortam fotoğrafı, Deborah Delanoy’un bir metal bükücü vakasına ilişkin raporu ve Stevenson, Pasricha ve Samararatne’ın reenkarnasyon tipi vakalarla ilgili tartışması yer alıyor.

Klinik Problemler

Yukarıda belirtildiği gibi, ESP’nin rüyalar ve diğer deneyimler bağlamında ele alındığı bir psikoterapötik literatür mevcuttur. Örneğin, Freud başlangıçta telepatinin gerçekliği konusunda kararlı değildi, ancak daha sonra telepatik olarak iletilen materyalin başka herhangi bir materyal gibi bir rüyada değiştirilip dönüştürülmesi fikrinde çelişkili hiçbir şey olmadığını savundu. Ehrenwald ve Eisenbud gibi yirminci yüzyıl psikoterapistleri, terapide ESP olasılığını ciddiye almanın belirli klinik vakaları anlamlandırmalarını sağladığını belirtti. Bir psikoterapistin yakın zamanda tartıştığı ESP’ye dikkat, bilinçdışı hakkında daha fazla bilgi getirecektir: “Psi, bilinçdışına giden başka bir kraliyet yoludur, belki de bir otobandır”.

(Freud ve Einstein Telepati Deneyi yazısını okumak için tıklayınız)

Klinik psikologlar, psikiyatristler ve danışmanların, psikolojik fenomenin son zamanlarda ilgi gören bir konu olan psikopatoloji ile potansiyel ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmak için bu literatürü bilmeleri gerekir. Aksi takdirde, hatalı bir şekilde, belirli bir fenomenin hastalarının deneyimine özgü olduğu sonucuna varabilir veya onu yanlış teşhis edebilirler. Bu, psikopatoloji ve psişik fenomenler arasındaki zor ayırıcı tanı sorununa yol açar. Renaud Evrard, literatür taramasından bu konunun basit olmaktan uzak olduğu sonucuna varıyor:

İstisnai deneyimlerin çeşitliliği ve meydana geldikleri durumlar nedeniyle tek tip olarak uygulanabilecek hiçbir psikopatolojik kategori yoktur. Dolayısıyla, çözülme ve travma ile ilişkili kategorilerin istisnai deneyimlerle kararsız bağlantıları vardır…

Evrard, psikolojik modellerin istisnai deneyimlerin boyutluluğunu ve bunların ara sıra ortaya çıkan patolojik yollarını kapsayabileceği fikrine itiraz ederek, sorunu analiz etmeye çalışmanın bir çözüme yol açmadığını savunuyor.

Cardeña, Lynn ve Krippner şunları söyledi:

– AE’ler [anormal deneyimler] ve psikopatoloji bazı durumlarda örtüşebilmesine rağmen, AE’ler psikopatoloji için ne gerekli ne de yeterli nedenlerdir. Araştırmacılar görünür bir bağlantı belirlediklerinde, buna diğer değişkenlerin doğrudan veya etkileşimli etkisi aracılık etmiş olabilir…

Açık bir fark, bir deneyimin gerçek yönüdür. Daha sonra doğru olarak doğrulanabilecek bilgileri içeren görsel veya işitsel bir halüsinasyon, bir ESP vakasını temsil edebilir. Bununla birlikte, tüm vakalar net değildir. ESP kanıtı, çeşitli uyum biçimlerinin kanıtı gibi daha genel psikolojik bilgiler olmadan patolojiyi mutlaka ortadan kaldırmaz. Psişik fenomeni deneyimlediğini iddia eden bir kişi iyi ayarlanmışsa, bu mutlaka patolojiden doğmadığını gösterir.

Henüz, patolojik durumları patolojik olmayan açık fenomenlerle karşılaştıran sistematik çalışmalarımız yok, örneğin psikotik halüsinasyonlara karşı ESP halüsinasyonları. Durumsal ve çocukluk öncülleri, bilişsel ve kişilik değişkenleri ve deneyimlerin belirli özellikleri (duyusal modaliteler gibi) gibi diğer kriterleri de araştırmamız gerekir. Neyse ki bu çalışma başlıyor.

Bazı araştırmalar, parapsikolojik olayların patolojik tezahürlerle ilişkili olduğu fikrini desteklemek için yorumlanabilir, örneğin bazı ayrışma biçimleri ile temporal lob problemleri arasındaki ilişkileri gösteren çalışmalar. Ancak bu zorunlu değildir. Doğrudan bir nedensel ilişki olmak yerine, hem psişik fenomenlerde hem de patolojide bazı değişkenler görülebiliyor olabilir. Bazı süreçler, belirli bağlamlarda potansiyel olarak patolojik olan zihinsel bir kararsızlıkla veya birçok deneyime açıklıkla ilgili olabilir.

Şizotipinin – veya bazılarının şizofreni ile ilişkili olduğunu düşündüğü algısal ve bilişsel deneyimlerin – psişik deneyimlerin bildirilmesiyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu, Parra tarafından bildirilmiş olmasına rağmen, ilkinin bilişsel olarak daha az düzensiz olduğuna dikkat çekerken, öznel olarak daha hoş olan paranormal deneyimler bildiren insanlar, daha az dürtüsel ve daha sosyal olma eğilimindeydiler ve daha az eksantrik davranış sergilediler. özdenetim. Özetle, psi deneyimleri pozitif şizotipi ile ilişkiliydi ve negatif şizotipi ile ilişkili olduğu yerlerde korelasyonlar daha düşüktü.

Psişik deneyimlerin, daha fazla çalışmayı hak eden bir konu olan travma ile ilgili olduğu da bulunmuştur. Ross ve Joshi, paranormal, travmatik ve dissosiyatif deneyimler arasındaki ilişkiyi araştırırken, psişik deneyimlerin normal bir dissosiyatif fenomen olduğunu buldular. ‘Genel olarak çözülme gibi… paranormal deneyimler travma, özellikle de kronik çocukluk çağı istismarı ile harekete geçirilebilir. Çocukken istismara uğramış bireyler arasında doğaüstü deneyimler daha yaygın olmasının nedeni budur.

Genel olarak, psişik olayların patolojik olduğuna dair çok az kanıt vardır. Bu, OBE’ler, medyumluk ve önceki yaşamları hatırladığını iddia eden çocuklarla ilgili çalışmaların sonucu olmuştur. Benzer şekilde ve bazılarının inançlarına karşı, ESP’nin şizofreni ile ilişkili olduğu bulunmamıştır.

Bununla birlikte, bazı psişik fenomenlerin korku ve hatta travma sonrası stres gibi olumsuz tepkiler üretmesi mümkündür. ikincisi “deliriyorum”…; üçüncüsü kafa karışıklığıdır – gerçeklikleri aniden parçalanır ”.

Bir terapistin hastaya yardım edebilmesi için çeşitli psikolojik durumlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Aynı şey burada da geçerlidir: bir kişinin psişik bir deneyimle başa çıkmasına yardımcı olmak için (yardıma ihtiyaç olduğunu varsayarak), psişik fenomenler hakkında bir şeyler bilmek gerekir. Hastings, bu tür bir danışmanlığın şunları içerebileceğini öne sürdü:

 • Deneyimleri ve endişeleri ilk başta sempatik ve empatik bir şekilde dinlemek
 • Kişiye, bu deneyimlerin başkalarının başına geldiğini ve herhangi bir şeyin yanlış olduğu anlamına gelmediğini garanti etmek
 • Deneyimi tanımlamak, daha normal hale getirmek için bir isim sağlamak (örneğin, OBE)
 • Deneyim hakkında bilinenler hakkında bilgi sunmak

Kişisel Dönüşüm

Psişik bir deneyim, katılımcılar tarafından çeşitli anket çalışmalarında belirtildiği gibi kişisel dönüşüme yol açabilir. Bir çalışmada, bu tür değişiklikler arasında ölümden sonraki hayata inanç (% 68), manevi ve dini konulara ilgi (% 66), sevgiyi ifade etme yeteneği (% 45) ve başkalarına hoşgörü (% 46) yer aldı.

ÖYD’ler ile yapılan araştırmaların çoğu, sonradan etkilere odaklanmıştır, esas olarak tutum ve değerlerde değişiklik olduğunu iddia etmiştir. Bir çalışmanın yazarları, ÖYD’lerin ‘artan bir ruhsal iyilik duygusuyla ilişkili olduğu ve ÖYD’nin “derinliği” ne kadar fazlaysa, bu etkinin o kadar derin olduğu sonucuna varmıştır.

(ÖYD : Ölüme Yakında Deneyim)

Bir OBE çalışmasında, deneyime sahip kişiler, bunun ‘kendin, kim olduğun’ (% 61), yaşam, anlamı ve amacı (% 51), ölüm, anlamı ve amacı (% 51) algısında değişikliğe yol açtığını söyledi. % 51) ve insan doğası (% 42).

Bu tür deneyimlerin rahatsız edici olabileceğinin ve olumsuz sonuçlara yol açabileceğinin farkına varmak da önemlidir. Bu, kontrolü kaybetme duygusundan ve deneyimle duygusal ve entelektüel olarak başa çıkmanın zorluğundan kaynaklanabilir.

Bazı ÖYD’lerin deneyciler üzerinde klinik yardım gerektirecek kadar olumsuz etkileri olmuştur: tehdit edici olarak algılanan özelliklere sahip ters ÖYD’ler; boşluk hissi uyandıran ÖYD’leri geçersiz kılar; ve deneyimcilerin kendilerini oldukça olumsuz bir cehennem benzeri bölgede algıladıkları cehennem ÖYDleri.

Belki sahip olma ve poltergeists gibi bazı doğası gereği tehdit edici deneyimlerin diğerlerinden daha fazla kaygıya neden olması ve klinik bir soruna dönüşmesi beklenebilir.

Sosyal Sorunlar

Sosyal ve toplum psikologları, sorunları çözmek ve dinamiklerini daha iyi anlamak için belirli grupların gelenekleri, inançları ve uygulamaları hakkında bir şeyler bilmeyi gerekli bulabilir. Medyumlarla yapılan spiritüalist seanslarda durum kesinlikle böyledir. Bu uygulamaların sosyal ve terapötik işlevi bir dereceye kadar uygulayıcıların medyumların gücüne olan inançlarıyla ilgilidir. Ancak tıbbi durumların teşhisi ve iyileştirilmesi, trans, sahip olma ve ölen kişiler ve önceki yaşamlar hakkında bilgiler gibi fenomenlerle ilgili kişisel deneyimlere de bağlıdırlar. Psikologlar, bu grupların sosyal dinamikleri hakkında, fenomenlerin gerçek açıklamalarını bilmelerine gerek kalmadan çok şey öğrenebilirler. Gerçek parapsikolojik fenomenlerin varlığı, belki de inançların sürdürülmesinde rol oynayan bir faktör olarak durumu anlamlandırmaya da yardımcı olabilir.

Benzer şekilde, bazı inançlar ve uygulamalar, şifacılar ve dini tip fenomenlerde olduğu gibi, seans çevresi dışındaki bireyler etrafında odaklanır. Bu tür olayların çoğu hakimdir çünkü belirli fenomenlerin sürekli tezahürü inançları ve ilişkili uygulamaları güçlendirir.

İtalyan hekim ve parapsikolog Piero Cassoli, yakınında bir haç ‘ağlıyor’ gibi görünen ve bakirenin vizyonlarını gören genç bir kadının durumunu analiz etti. O olgunun olumlu bir psikososyal ortamda gerçekleştiğini gördü: Kadının ailesi dindar bir şekilde dindardı, bakireye güçlü bir şekilde inanıyordu ve iyi bilinen bir önceki vakayla bir miktar temas kurdu. Buradaki nokta, bir grubun kültürünün ve belirli bir sosyal çevresinin açıklanamayan fenomenleri etkileyebileceği, şekillendirebileceği ve sürdürebileceğidir.

İnsan Potansiyelini Genişletmek

Parapsikolojinin bazı fenomenlerini kabul etmek, insan potansiyeli için açık sonuçlara sahip olacak ve yeteneklerimiz hakkındaki fikirlerimizi büyük ölçüde genişletecektir. ESP, gelecekteki olayları, belli bir mesafeye gizlenmiş bilgileri ve uzaktaki bir kişinin düşüncelerini veya niyetlerini algılayabileceğimizi ima eder. Dahası, bu tür fenomenlerin geleneksel bir açıklaması olmadığını kabul etmek, bilincin doğası hakkında kavramsal sonuçlar doğurur.

Aynı şey, çevreyi fiziksel olarak etkilemek veya diğerlerinde belli bir mesafeden iyileşmeye veya fizyolojik değişikliklere neden olmak için de söylenebilir, özellikle ikincisi durumunda pratik uygulamalara uzanan çıkarımlar.

Fiziksel Olmayanlar (Hayaletler, Ruhlar vb…)

Psişik fenomenlerin fiziksel olmayan ve biyolojik olmayan etkileşimlerin kanıtı olarak görülmesi, birçok kişinin zihin kavramının vücuttan bağımsız olduğunu savunmasına yol açtı. Erken dönem parapsikoloji literatürünün çoğu spiritüel fikirlerle ilgilidir, örneğin Crowe’un The Night-Side of Nature ve Myers’ın Human Personality and Its Survival of Body Death gibi eserler. Myers, telepatinin, ‘maddi unsurlardan üretilmeyen, mekanik sınırlamalarla sınırlandırılmayan, ancak ruhsal bir dünyada hayatta kalabilen ve zarar görmeden işleyebilen bir şekilde içimizde uygulandığını’ iddia etti.

Amerikalı psikolog ve filozof William James ise bilinci “aktarım” (zihin bağımsızdır ve sinir sistemi aracılığıyla hareket eder) ve “üretim” (zihin sinir sistemi tarafından üretilir) varsayımları açısından tartıştı. Ona göre:

Bir ortam… bakıcısının, görme veya duyma yoluyla ya da bunlardan çıkarım yoluyla edinmesi imkansız görünen özel işleri hakkındaki bilgileri gösterecektir. Ya da yüzlerce mil ötede ölen birinin görüntüsüne sahip olacaksınız. Üretim teorisinde, bu tür tuhaf bilgi parçalarının hangi hislerden üretildiğini görmezsiniz. Aktarım teorisine göre, ‘üretilmeleri’ gerekmez – aşkın dünyada hazır olarak var olurlar ve tek gereken, beyin eşiğinin onları geçmesine izin verecek anormal bir şekilde düşürmesidir.

Daha sonraki yazarlar sıklıkla fiziksel olmayan ve yerel olmayandan söz ederler. ESP ve PK’nin fiziksel olmayan süreçler olduğu varsayımı, JB Rhine tarafından The Reach of the Mind ve New World of the Mind gibi kitaplarda popüler hale getirildi. Kart tahmin etme ve zar atma testlerinin, psi’nin uzaydan (mesafe, engeller) ve zamandan bağımsız olduğunu gösterdiğini savundu. Daha sonra (JG Pratt ile) şunları yazdı:

Şu an için onların tek genel tanımlayıcı özelliğini oluşturan ve onları genel psikolojinin geri kalanından ayıran şey … parapsikik fenomenlerin açıkça fiziksel olmayan karakteridir… Bununla birlikte, fizikten olan ayrım, mutlak bir özellik değildir. Daha ziyade, genellikle uyarıcı veya efekt olarak fiziksel olayları veya nesneleri içerirler. Ancak her zaman, tamamen fiziksel bir yorumun açıkça yetersiz olduğu belirli bir nokta vardır.

Ancak Ren, parapsikolojiyi psikolojiden ayırmak istemedi. Aslında, “Psikoloji için en büyük uzun vadeli sonuca sahip gibi görünen şey, parapsikolojinin, psi’nin ait olduğu zihinsel sisteme bir dereceye kadar nedensellik potansiyeli vermesidir” dedi.

Son yıllarda diğerleri bu fikrin versiyonlarını savundu. Örneğin, psikolog Charles T. Tart, psişik olayların fizikçi yaklaşımlarla uyumsuz olduğunu savunuyor. Onun görüşüne göre, bilimsel parapsikolojinin bulguları, ‘bizi zihinlerin fiziksel açıklamalara indirgenemeyecek şeyler yapabileceğini pragmatik olarak kabul etmeye zorlar … güncel bilimsel bilgi veya makul uzantıları göz önüne alındığında.’ Aklın bağımsız (yerel olmayan) durumunu savunan psikolojik, psikofizyolojik ve parapsikolojik araştırmaların kapsamlı bir incelemesi olan, Edward Kelly ve diğerlerinin 2007 tarihli Reducible Mind kitabı özellikle önemli bir katkıdır.

Ölüme yakın deneyimler, reenkarnasyon vakaları, medyumluk ve ilgili konular üzerine çalışmak, aşkınlık fikirlerini teşvik etme eğiliminde olmuştur. ÖYD’lerin dikkate alınması, materyalist bilime, “zihin, duyusal algı ve bellek dahil karmaşık bilincin, mevcut fizyolojik zihin modellerinin imkansız olduğunu düşündüğü koşullar altında nasıl ortaya çıkabileceğini” açıklamasına meydan okur.

Parapsikolojinin farklı görüşleri kucakladığına ve burada özetlenen fikirlerin hepsinin uygulayıcıları tarafından mutlaka paylaşılmadığına dikkat edilmelidir, ancak ortak olarak zihnin fiziksel bedenden daha fazlası olduğu görüşüne yönelik bir eğilimleri vardır – klasik bir psikoloji problemi.

Yazı Sonu

Beloff, Burt, Child ve Van Over’ın yazılarında parapsikoloji ve psikoloji arasındaki ilişkilerle ilgili pek çok materyal yer almaktadır. ESP ve PK’nin psikolojik bağıntılarının literatürünün incelemeleri için Cardeña, Lynn ve Krippner, Cardeña, Palmer ve Marcusson-Clavertz Carpenter, Irwin ve Schmeidler’e bakınız.

Diğer yayınlar önemli belirli alanlarla ilgilidir. George Devereux tarafından derlenen antoloji, 1950’lere kadar ESP ile ilgili psikanalitik yazılar için mükemmel bir kaynak olmaya devam ediyor. Ayrıca, zihin-beden ayrımı fikrini, ruhsal fenomenin klinik yönlerini, hümanist psikolojiyle ilişkisini, medyumluk ve psikopatoloji hakkındaki spekülasyonları ve parapsikolojinin psikoloji üzerindeki etkisinin yönlerini desteklemek için psişik fenomenlerin kullanımına ilişkin yayınlar da yararlıdır.

Anahtar Kelimeler : Parapsikoloji, Psişik, Psişik Fenomenler, Psikoloji ve Parapsikoloji, Parapsikoloji Nedir

Kaynakça :

 • Alvarado, C. S. (2017). Psi Encyclopedia. London: The Society for Psychical Research.
 • Irwin, HJ ve Watt, C. (2007). Parapsikolojiye Giriş (5. baskı). Jefferson, NC: McFarland
 • Kennedy, JE ve Kanthamani, H. (1995). Paranormal ve manevi deneyimlerin insanların yaşamları ve refahı üzerindeki etkilerine dair keşifsel bir çalışma. Amerikan Psikolojik Araştırmalar Derneği Dergisi , 89 , 249-265.
 • Krippner, S. (1978). Parapsikoloji ve hümanist psikoloji arasındaki arayüz. En M. Ebon (Ed.), The Signet handbook of parapsychology (s. 79-87). New York: New American Library.
 • Le Malefan, P. (1999). Delilik ve Spiritizm: Spiritizm, çevresi ve avatarları (1850-1950) üzerine psikopatolojik söylemin tarihi . Paris: L’Hartmattan.
 • Palmer, J. (1978b). Vücut dışı deneyim: Psikolojik bir teori. Parapsikoloji İncelemesi, 9 (5), 19-22.
 • Palmer, J. ve Millar, B. (2015). Parapsikoloji araştırmalarında deneysel etkiler. E. Cardeña, J. Palmer ve D. Marcusson-Clavertz (Eds), Parapsychology: 21. yüzyıl için bir el kitabı (s. 293-300). Jefferson, NC: McFarland.
 • Ren, JB (1972). Parapsikoloji ve insan. Parapsikoloji Dergisi, 36 , 101-121.
 • Roxburgh, EC ve Roe, C, (2011). Spiritüalist zihinsel ortamdaki çözülme, sınır inceliği ve psikolojik iyilik üzerine bir araştırma. Parapsikoloji Dergisi, 75 , 279-299.

Bu makale kendi kişisel sitem Güneş’e Yazıyorum web sitemde alıntıladım. Orijinal hallerine ulaşmak için aşağıdaki linklerde ulaşabilirsiniz.

Yazar: Osman Güneş Özkurt

Merhaba, Ben Güneş. Küçüklüğümden bu zamanlara kadar hep meraklı ve araştırmacı ruhum sayesinde bu günlerde gözlemlediğim ve deneyimlediğim konuları kaleme almakla meşgulüm. Sizlere yazılarımda bol bol bilgilenme ve aydınlanmalar diliyorum...

2 Yorum

Yorum Yap
 1. En merak ettiğim konulardan biri olan parapsikolojisi konusunun bütün sorularıma cevap bulduğum bir yazı olmuş, ellerine sağlık.

Web Site İçi Kaynakça

 1. Web Site İçi Kaynakça:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KARMAŞIK İNSAN DUYGUSU AŞK kapak

Karmaşık İnsan Duygusu: Aşk

osho kapak

Güven (Osho)